<div align="center"> <h1>Górnośląskie Koleje Wąskotorowe: Na torach o prześwicie 785mm i nie tylko</h1> <h3>Strony kolei wąskotorowych Górnego Śląska: państwowy system 785mm, koleje przemysłowe i parkowe, wczoraj-dziś-jutro, galerie fotograficzne</h3> <p>górnośląska, kolej, wąskotorowa, 785, koleje wąskotorowe, galerie fotograficzne, fotografia, Górny, Śląsk, turystyka, transport, komunikacja</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.gkw.pl/index.htm" rel="nofollow">http://www.gkw.pl/index.htm</a></p> </div>